copyright

Copyright

De informatie en de content op Vakantiereizenlasvegas.nl mag alleen door jezelf gebruikt worden. Zonder schriftelijke toestemming van Vakantiereizenlasvegas.nl heb je geen recht om de informatie en/of content te verveelvoudigen, over te dragen, te bewerken en elders te verspreiden. Er bestaat geen overname-vrijheid m.b.t. de inhoud van deze website: alle auteursrechten, ook die bedoeld in art 15 Auteurswet wordt voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben neem dan contact met ons op per e-mail info@vakantiereizenlasvegas.nl